Hagyományos zsaluzatok

A hagyományos zsaluzatok ideiglenes szerkezetek, melyeket a beton megszilárdulása után eltávolítanak. A zsalutáblákat (vagy azok alkotóelemeit) típustól függően újra felhasználnak. A zsaluzatoknat több különböző típusa létezik:

Hagyományos fa zsaluzatok: A zsaluzat a helyszínen készül különböző faelemekből (oszlopok, gerendák, merevítők, szelemenek, deszkák) ácsmunkával. Elkészítésük szaktudást igényel és időigényes. Mivel egyedileg készülnek ezért ez a legkötetlenebb rendszer, viszont emiatt újrafelhasználása korlátozott, leggyakrabban a szerkezeti elemek bontás utáni újrafelhasználására korlátozódik. Magyarországon csak kisebb munkáknál, hézagpótlásoknál, illetve különleges alakú betonszerkezetek készítésénél használják. Külföldön azon országokban használják, ahol a faanyag, és a helyszíni munka költsége alacsonyabb mint az előregyártott rendszerek bérlése, és szerelése.

Zsaluzás

A beton és vasbeton építés egyik legfontosabb segédeszköze, építési segédszerkezete a zsaluzat.

A zsaluzat készítésének célja, hogy az esztétikai, erőtani és technológiai szempontok figyelembevételével a tervezett szerkezet geometriáját megadja biztosítva, hogy a kezdetben képlékeny beton tervezett formájában megszilárduljon. A képlékeny betonnal közvetlenül érintkező zsaluhéj nemcsak a szerkezet geometriáját határozza meg, hanem lehetőséget teremt a beton felületének mélységben történő tagolására is, így a zsaluzat a közvetlen esztétikai, építészeti eszköztárnak is része lett.

A vasbetonépítés három munkafolyamata közül - zsaluzás, vasszerelés, betonozás - a zsaluzás, állványozás igényli a legnagyobb munkaráfordítást.

Zsaluzatok

A zsaluzatok alapvető feladata a szerkezet terv szerinti méreteinek, alakjának megadása, a forma és a méreték - mérettűrési határok közötti - megtartása a betonozás ideje alatt, és a beton kellő mértékű megszilárdulásának idő tartamára. A kellő mértéket az úgynevezett „zöldszilárdság” éri el, amely az adott körülmények közötti kizsaluzhatósághoz elegendő (a szerkezet már képes megtartani saját önsúlyát, de még nem terhelhető).

Kisméretű gerenda zsaluzata: A kisméretű gerenda fenékzsaluzatát elegendő egy sorban állított oszlopokkal gyámolítani, amelyekre 55-60o-ban dőlő karpántokkal biztosított fejpallót erősítenek. A fejpallók, ezzel együtt az oszlopok egymástól való is távolsága 60-80 cm. A gerenda zsaluzati tábláinak helyét két oldalt levő futódeszkák határozzák meg.

Középméretű gerenda zsaluzata: A középméretű gerenda fenékzsaluzata 48mm vastagságú palló. A fejpallón a gerenda helyét futódeszkák rögzítik. Az oldalzsaluzatot kidő lés ellen ferde kitámasztókkal biztosítják, amelyek alsó végeit a 60-80 cm-enkénti sorolásban fekvő fejpallókhoz, felső végeiket pedig az oldalzsaluzatot összefogó hevederekhez szegezik.

Nagyméretű gerenda zsaluzata: A nagyméretű gerendák zsaluzatát és állványzatát minden esetben méretezni kell. Szerkezeti sajátossága, hogy a zsaluzat a munkaszinttel kiegészítve készül. A fenékzsaluzat mindig pallóból van. Az oldalzsaluzatot a gerenda magasságától függő méretű és osztású zárléc hevederekkel fogják össze és támasztják meg. A nagyméretű gerendazsaluzat hordására közbülső alátámasztást nem igénylő aláfeszített tartót is használhatunk, ha a zsaluzat alatti munkaterületre feltétlenül szükség van. Az aláfeszített tartót a várható lehajlás figyelembevételével - célszerűen a fenékzsaluzat alatti kettős ékek segítségével - túl lehet emelni.

Födém

A födémek a különböző rendeltetésű épületek és építmények, valamint ezek helyiségeinek lefedésére, az egymás fölé kerülő terek érelhatárolására szolgáló, vízszintes szerkezetek. A födémszerkezeteket önsúlyra, valamint a helyiségek rendeltetésszerű használatából származó hasznos terhelésre kell méretezni.

A födémek a helyiségek lefedésén, a térelhatároláson és függő leges irányú teherviselésen kívül még részt vesznek az épület vízszintes irányú merevítésében is.

Tartószerkezeti követelmények:

  • szilárdság: az állandó jellegű terhek (önsúly, válaszfalak, súlya és az esetleges terhek) hasznos terhek, berendezések, dinamikus igénybevételek kellő biztonságú viselésére legyen a födém méretezve.
  • tűzállóság: mértéke a födémben lévő éghető anyagoktól függ, a födém tűzállósági fokozata feleljen meg az épületre vonatkozó tűzrendészeti előírásoknak.
  • együttdolgozás: a padozati réteget támadó koncentrált terhelés a födém tartószerkezetének minél nagyobb felületén legyen elosztható.
  • többtámaszúság: többtraktusos épület esetén az alátámasztó szerkezetek fölött a födémmez csatlakozhatnak.
Födémszerkezetek fajtái:

A födémszerkezetek főbb osztályozási szempontjai: a beépítési hely, gyártási és építési technológia, építő anyag és szerkezeti rendszer szerinti csoportosítás.

Beépítési hely szerint a födémek lehetnek: pince fölötti födém, közbenső (emeletközi) födém, legfelső (záró-) födém.

Gyártási és építési technológia szerint megkülönböztetünk: monolit (helyszínen készített), félmonolit (részben helyszínen készített), előre gyártott (helyszínen vagy üzemben) és szerelt jellegű födémeket.

Födémek jellemző anyagai: fa, acél, beton, vasbeton